"Dusze czyśćcowe"

One nie mogą nic dla siebie zrobić!
I dopóty będą to - dusze zbłąkane,
Dopóki Ty - żyjący, za nie się nie wstawisz,
Aż Twoje modlitwy zostaną wysłuchane.
Tam chwila to wieczność! Dlaczego więc czekasz
Na dzień, gdy wszyscy zapalają znicze?
Gdy modlitwy jedna przez drugą się tłoczą
I lecą gromadnie przed Jego oblicze.

A może w ciszy powszedniego dnia,
Gdy myśli twoich zgiełk nie zagłuszy,
Zmówisz choć krótką, cichą modlitwę,
W intencji jeszcze czekającej duszy.