"Oczy wyobraźni"

Zamknąć sens słowa w ramkę jak obrazek,
to bardzo trudne, powiem niemożliwe.
To wymalować przestrzeń swoich myśli,
to chwytać je, oswajać bo nazbyt płochliwe.

Słowa i myśli, myśli i słowa
płyną powoli w przestrzeni głębokiej,
Jak w nieważkości upuszczony przedmiot
obracają się, płynąc tuż przed moim okiem.

Bezwstydne, uległe, ulotne lub miłe.
Czasem pojedyncze, czasem całe frazy.
Oglądam je z daleka, biorę je pod lupę,
Cieszę się, gdy tworzę z tych myśli wyrazy.

Malując nimi przestrzeń swojej wyobraźni,
staje ona na kartce jak w lustrze odbita,
jednakże jestem totalnie wkurzony,
gdy czytający nie widzi, o czym czyta.