"Primates"

Małpa z małpiatką - dwie przyjaciółki,
siedząc na drzewie od rana,
widziału z góry las swój ponury
i zajadały banana.

Co by tu zrobić dziś po śniadaniu?
Może wystraszyć lamparta?
Może ułożyć poezji strofy?
Poezja podobno coś warta.

Może wyjechać? Bo bocian widział,
gdy podróżował po świecie,
że tam podobno zwykły naczelny
może być w każdej gazecie.

Założą więc gazetę!
Są przecież bardzo dzielne,
a Darwin dawno już o nich mówił,
że one są naczelne (primates).
(tak powstało NIE)