"Życzenia dla babci i dziadka"

Gdy mama w domu pracuje,
sprzata, zmywa, gotuje,
gdy tata leży na tapczanie
i nie wiadomo kiedy wstanie:
- kto pójdzie ze mną do zoo,
- kto zagra w graniaste koło,
- kto gumę mi zawsze kupuje,
- kto ze mną spaceruje,
- kto biega za mną zdyszany,
tylko mój dziadek kochany.

- kto pilnuje mojej nauki,
- kto kocha wszystkie wnuki,
- kto nigdy mi nie odmawia,
- kto często mnie zabawia,
- kto bierze mnie na kolana,
tylko ma babcia kochana.

Dziadek z Babcią mają święto.
Niech nam żyją, niech nam żyją.
Za serce wasze i miłość.
Niech nam żyją, niech nam żyją.

PS
Mam dla babci Lecitinum,
a dla dziadka whisky...
bo odoje są kochani i mi bardzo bliscy.
A na dodatek w laurce narysuję kwiatek